top of page
Stripe and Spheres

Sesioni i Hipnoterapisë

Fenomene &  Kontakt Extra Tokësor/Ndër -dimensional

Hipnoza e regresionit dhe terapia e traumave

 • Trauma seksuale

 • Shërimi 

 • Integrimi 

 • Hibridizimi

 • PTSD

 • Terapia e Fëmijëve

 • Mbrojtja dhe puna me kontratë

Hipnoterapi Holografike

 • Rritja personale/Vetëvlerësimi

 • PTSD/ Trauma

 • Menaxhimi i dhimbjes dhe sëmundja

 • Terapia e regresionit 

 • Besimi dhe ndryshimet e sjelljes

 • Ankthi

 • Motivimi

 • Reduktimi i stresit/ankthit

Rreth seancës:

 • Ju lutemi përgatitni 3-4 orë kohë të pashqetësuar

 • seancat bëhen praktikisht mbi Zoom

 • kërkojnë kufje

 • kamera

 • dhe  harduer

 • ose internet shumë të qëndrueshëm

 • Kjo mund të mbështesë video dhe audio përmes Zoom

 • Seancat regjistrohen për rishikimin tuaj.