top of page
Liquid Drop
Korporata Virtuale

Meditim

Ofertat e meditimit në Zonën e Gjirit  programe praktike të meditimit.

Specializuar në krijimin e një efektive dhe të këndshme  përvoja.

  Meditimet janë të personalizuara  të përshtaten  kërkesat e ekipit dhe kompanisë.

duke ofruar zgjidhje për  zgjidhja e konflikteve,  ndërtimi i ekipit dhe më e rëndësishmja  lehtësimi i stresit  e cila përfiton

shëndetin e secilit punonjës  mendjen dhe trupin.

 

Fuqizimi me mjete për të pasur sukses

 Për të mbetur konkurruese në tregun e sotëm, kompanitë e suksesshme kanë nevojë për:

 

  • Të ketë një vizion të qartë të  qëllimet

  • Frymëzim për të qenë novator në qasjen e tyre për furnizimin e produkteve

     dhe shërbimet

  • Udhëheqja për të udhëhequr individët drejt suksesit

  • Puna ekipore për t'i mundësuar punonjësve të mbajnë hapin në tregun e sotëm global

 

Praktika e meditimit ndihmon për t'i bërë të gjitha këto të mundshme